Wie zijn wij?

Jaarlijks sterven er in België ongeveer 17257  baby's door abortus ...  (2017)

Vandaag:     💔 💔 💔 💔 💔💔 💔 💔 💔 💔 💔 💔 💔 💔 💔
                     💔 💔 💔 💔 💔 💔 💔 💔 💔 💔 💔 💔💔 💔 💔

                     💔 💔 💔 💔 💔 💔 💔 💔 💔 💔 💔 💔 💔 💔 💔

                     💔 💔

Pro Vita is een katholiek geïnspireerde v.z.w. die opkomt voor het recht op leven van iedere persoon,

van de conceptie tot de natuurlijke dood.
Wij zijn onafhankelijk van elke politieke partij of belangengroepering.

We ontvangen geen subsidies. Onze werking steunt volledig op de giften van onze leden en sympathisanten.

Pro Vita werd in de zomer van 1971 opgericht met de heer Charles Convent als verantwoordelijke voor Vlaanderen.

Dit als reactie op de eerste wetsvoorstellen die abortus in België probeerden te legaliseren.
Op 3 april 1990 werd in ons land een wet aangenomen die onder bepaalde voorwaarden toestaat om ongeboren kinderen te doden.

Meer en meer komt ons land in de greep van de cultuur van de dood.

Artikels mogen overgenomen worden mits bronvermelding: www.provita.be
 

Pro Vita blijft zich onverminderd inzetten voor 'het leven'. Uw steun daarbij is van levensbelang. 
 

Help ons vandaag nog!