Gezin & Leven

'Gezin & Leven' is ons maandelijks informatieblad. U verneemt er niet enkel nieuws over onze organisatie, maar u zal het tevens ervaren als een bron van boeiende artikels over alles wat te maken heeft met de bescherming van het kostbare geschenk van het menselijk leven.

Indien u zich abonneert op 'Gezin & Leven', ontvangt u niet enkel een aantrekkelijk maandblad, maar u helpt ons ook te bouwen aan een samenleving waar elke persoon liefdevol verwelkomd wordt. Het abonnementsgeld bedraagt slechts 15 euro per jaar (Europa: 20 euro). 
 

IBAN BE13 4050 1279 5139