Pro Vita - Gezin & Leven

Het alarm gaat af

In februari 1971 rinkelt bij velen de alarmbel door het wetsvoorstel Calewaert, dat abortus wettelijk wilde toestaan in België. 
In Nederland waren de eerste abortushuizen al geopend.

Gezamelijke tegenactie

In de zomer van hetzelfde jaar komt een tegenactie op gang onder de naam Pro Vita met de heer Charles Convent als verantwoordelijke voor Vlaanderen

Een zwarte dag

Op 3 april 1990 wordt in ons land een wet aangenomen die toestaat ongeboren kinderen te doden

De strijd gaat door

Pro Vita blijft zich inzetten voor 'het leven'. We helpen zwangere vrouwen die in nood zijn en geven eerlijke informatie over abortus.

Met een 

voor het leven!

PRO VITA 

DOOR DE TIJD

PRO VITA 

HULPVERLENING

Telefonischehulpdienst

Dag en nacht staan onze mensen klaar voor zwangere vrouwen in nood.  Ze luisteren niet alleen, maar helpen in woord en daad.  Ook vrouwen die lijden ten gevolge van abortus kunnen dag en nacht terecht op ons hulpnummer

: 0495 20 85 85

Persoonlijke begeleiding

Pro Vita hielp reeds talloze vrouwen.
Als er op on kantoor weer een geboortekaartje wordt bezorgd, is het een feest!  Wij werken in alle stilte en zoeken concrete oplossingen.
Vrouwen bepalen zelf wnneeer ze onze begeleiding niet meer nodig hebben.
Sommigen willen alleen hun hart even luchten na de bevalling.

Praktische oplossingen

Zwangere vrouwen in nood missen vaak de steun van hun omgeving.
Pro Vita wil hen op deskundige wijze helpen: door het vinden van woonruimten, vergaren van de baby-uitzet, het kunnen voortzetten van de opleiding, de opvang in een gast- of pleeggezein of bij adoptie...

Over moederschap

Dag en nacht staan onze mensen klaar voor zwangere vrouwen in nood.  Ze luisteren niet alleen, maar helpen in woord en daad.  Ook vrouwen die lijden ten gevolge van abortus kunnen dag en nacht terecht op ons hulpnummer 0495 20 85 85

Over natuurlijke geboorteregeling

Pro Vita hielp reeds talloze vrouwen.
Als er op on kantoor weer een geboortekaartje wordt bezorgd, is het een feest!  Wij werken in alle stilte en zoeken conccrete oplossingen.
Vrouwen bepalen zelf wnneeer ze onze begeleiding niet meer nodig hebben.
Sommigen willen alleen hun hart even luchten na de bevalling.

Over het gezin

Zwangere vrouwen in nood missen vaak de steun van hun omgeving.
Pro Vita wil hen op deskundige wijze helpen: door het vinden van woonruimten vergaren van de baby-uitzet, het kunnen voortzetten van de opleiding, de opvang in een gast- of pleeggezein of bij adoptie...

PRO VITA 

DENKT MEE

Gratis infolessen op school

Bijna dagelijks trekt Pro Vita met een professioneel programma naar scholen en verenigingen.  Onze voordrachten met film laten vrijwel niemand onberoerd.  Vooral de jongeren staan open voor eerlijke voorlichting over abortus.

Maanblad en folders

Zelden vind je in de media waarheidsgetrouwe informatie over abortus en euthanasie.

Daarom geeft Pro Vita sinds 1973 een eigen maandblad 'Gezin & Leven' uit met boeiende artikelen en nieuws ove pro-life onderwerpen. 
Voor de jeugd is er 'Jongerenactie' dat maandelijks verschijnt.
Op aanvraag sturen wij informatiefolders naar belangstellenden.

PRO VITA 

IN ACTIE

PRO VITA UITNODIGING

Voordrachten

We geven bijna dagelijks voordrachten op scholen en voor verenigingen.

Ook kunt u ons uitnodigen.
Onze voordrachten zijn gratis.
Bel of schrijf naar onderstaand adres.