Naam  
E-mail  
Adres  
Stad  
Bericht  

Pro Vita Nieuws-blog

Meld u aan voor de Pro Vita nieuwsbrief:

Binnenkort euthanasie verplicht in alle ziekenhuizen en woonzorgcentra?!

 

Een nieuw, zorgwekkend wetsvoorstel ligt op tafel bij het federale Parlement. Dit voorstel wil de euthanasiewetgeving wijzigen en voorziet onder meer dat “geen enkele al dan niet schriftelijke clausule een arts mag beletten om met inachtneming van de wettelijke voorwaarden euthanasie toe te passen.” Dat betekent dat zorginstellingen die volledig vrij zijn van euthanasiepraktijken niet meer mogelijk zullen zijn.

De Raad van State erkende in haar advies van 7 februari dat deze maatregel een “beperking is van de vrijheid van geweten en van godsdienst en van levensbeschouwing en de vrijheid van vereniging van de initiatiefnemers van dergelijke zorginstellingen”, maar vindt dat een redelijke inperking. De Commissie Gezondheid van de Kamer heeft dan ook beslist het wetsvoorstel ongewijzigd goed te keuren. Donderdag 5 maart is het voorstel aan de plenaire vergadering van de Kamer voorgelegd.

Het wetsvoorstel komt neer op een ernstige aantasting van het pluralisme dat onze democratie zou moeten waarborgen. Waar kan een mens zich nog veilig voelen, niet bevreemd of bevreesd dat men in de kamer ernaast iemand een dodelijke inspuiting geeft, en vrij van druk van het gevoel tot ondraaglijke last te zijn, in een zorginstelling dan nog?!

Meer info op deze video: https://youtu.be/Q7v-duVcHaE