Naam  
E-mail  
Adres  
Stad  
Bericht  

Pro Vita Nieuws-blog

Meld u aan voor de Pro Vita nieuwsbrief:

Nieuw verslag van de Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking: 1 abortus per 7 geboorten

 

17.257 zwangerschapsafbrekingen in 2017: dat is het nieuwste cijfer van de Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking. Het was geleden van 2011 dat er nog cijfers bekend waren gemaakt. Ten opzichte van 2012, toen nog 19.155 vrouwen voor een abortus kozen, betekent dat een daling met 10 procent, vooral bij tieners en twintigers. Als men de verhouding tussen het aantal abortussen en geboorten vergelijkt, betekent dit nog altijd 1 abortus per 7 geboorten.

Droge cijfers die, als ze even bezinken, ons doen schreien. Ook de aanbevelingen van de commissie tonen hoezeer onze cultuur ontaard is. Hun aanbevelingen richten zich voornamelijk op toegang tot contraceptie als middel om abortus te voorkomen. De daling van het aantal abortussen zou volgens de commissie liggen aan betere en goedkopere anticonceptie, en dit zou dan ook de strategie voor de toekomst moeten zijn. 

Vreemd, als we weten dat de meerderheid van de abortussen (56%) gepleegd werd door vrouwen die hun toevlucht zochten bij anticonceptie, dan nog in een land dat aan de Europese top staat wat betreft beschikbaarheid van anticonceptie en door de voorlichting van Sensoa wordt overspoeld. Volgens de leden van de commissie zouden zelfs alle middelen door het Riziv volledig terugbetaald moeten worden, moet noodanticonceptie zonder voorschrift verkrijgbaar zijn, moeten jongeren de morning-afterpil kunnen krijgen bij het CLB en moeten er gratis condoomautomaten komen op school.

Wat betreft het aantal abortussen na 12 weken (de wettelijke termijn tot nu toe) was er nog deze onduidelijkheid: van de 211 abortussen na 12 weken waren er 121 met een medische reden. Over de 90 andere abortussen die blijkbaar geen medische redenen hadden, bleef alles duister.

Verder heeft de commissie een nieuw formulier ontwikkeld waarop artsen de moeilijkheden aangeven die vrouwen aanzetten om een abortus te ondergaan. Het gaat om vrees voor de gezondheid van de foetus, discriminatie op het werk als zwangere vrouw, echtelijk geweld… Het opzet van dit formulier is: beter begrijpen om beter te beschermen. Laten we hopen en bidden dat het niet is als een vergrootglas voor een blinde en dat men zuiverheid, onthouding, beheersing, trouw, zorgzaamheid en dienstbaarheid weer mag waarderen als enige waarden en deugden die abortus en anticonceptie onnodig maken en voorkomen.