Vragen rond abortus en pro-life

Het kan best zijn dat je iets hebt opgevangen over abortus provocatus waarover je meer wil te weten komen.
Of je hebt iets gelezen over 'de pro-life' beweging.  Maar wat is daar nu van waar?