Naam  
E-mail  
Adres  
Stad  
Bericht  

Pro Vita Nieuws-blog

Meld u aan voor de Pro Vita nieuwsbrief:

"Vrees voor een stijging van het aantal laattijdige abortussen"

 

"Een daling van 80 % van haar activiteiten, behalve van abortus, al is er ook een daling.” Dit is de reden van de brief van de koepel van de Franstalige abortus-centra, de Fédération laïque des centres de planning familial. Het FLCPF spreekt in deze brief van 17/4/2020 aan ministers Sophie Wilmès en Maggie De Block haar ‘bezorgdheid’ uit over deze grote daling van haar activiteiten. 

De filialen van het FLCPF vallen deze voorbije weken op door hun verlatenheid: 80% minder diensten. De daling van de aankoop van anticonceptie en de daling van het aantal abortussen, gekoppeld aan de stijging van ongewenst seksueel gedrag en huishoudelijk geweld in deze corona-tijd, doet het FLCPF vrezen voor een boom van ongewenste zwangerschappen. Dat zou leiden tot een piek van laattijdige abortussen, zelfs veel te laattijdige abortussen, later dan de wettelijke twaalf weken. Dit baart het FLCPF nu zorgen, omdat “artsen zich minder comfortabel voelen bij laattijdige handelingen, die technisch gezien iets gecompliceerder zijn,” aldus de coördinator van Louvain-la-Neuve. Ze dringen daarbij aan om anticonceptie gratis ter beschikking te stellen voor jongeren en volwassen.
Hoe dat mensen kunnen volhouden om met technisch of wetenschappelijk klinkende woorden te verdoezelen dat een man en vrouw toelaten dat een geneeskundige brutaal hun kind met een tang in stukken uiteenrukt: het is onbevattelijk. Het is te hopen dat deze corona-tijd ook mensen doet stilstaan bij wat echt waardevol is en dat ze bewust kiezen voor kinderen en deze met vreugde ontvangen. Ook dat is een mogelijke verklaring voor de daling van de activiteiten van het FLCPF trouwens.

https://www.rtl.be/info/video/743172.aspx?fbclid=IwAR2vwTguvOP-v6YwpGerAzgvXNwjPwBhO3iXo_8P_SYD2Vgf90YzYzP2rc