voordrachten

Voordrachten voor het leven

Reeds vele jaren trekt Pro Vita met een professioneel voorlichtingsprogramma over abortus naar scholen en verenigingen.

Het grote probleem in de abortuskwestie is dat zovelen verkeerd of onvoldoende ingelicht zijn over wat abortus in werkelijkheid is. Het is daarom in de eerste plaats onze bedoeling om concrete gegevens mee te delen en aspecten zoals verantwoordelijkheid, een gezonde mentaliteit i.v.m. seksualiteit en vooral de hulpverlening centraal te stellen.

Onze vereniging stelt zich gratis ter beschikking van scholen en jeugdverenigingen.

Om een voordracht vast te leggen, belt u naar het nummer:  015/42.28.14